•                                                                                                                                                                                             

Εξωτερική Όψη Σταυράκης ΑΕ

Φωτογραφια Εξωτερικής Όψης της εταιρίας μας.