•                                                                                                                                                                                             

ΠΡΟΦΙΛ

Η ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΕ, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εταιρίες εμπορίας-διανομής στον χώρο της σε όλη την επικράτεια υποστηρίζοντας τόσο την λιανική όσο και την χονδρική. Τα Κέντρα Ελαστικών ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος από brands ελαστικών και ζαντών στον πελάτη .

Η εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και για τον λόγο αυτό έχει επενδύσει σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τα καταστήματά της ενώ έχει πιστοποιηθεί από την MICHELIN μέσω του φορέα αξιολόγησης TUV AUSTRIA HELLAS. Το προσωπικό της εταιρίας εκπαιδεύεται  συνεχώς για να είναι ενημερωμένο.

Τόσο κατά την υποδοχή του όσο και από την στιγμή που θα εντοπισθεί η καταλληλότερη επιλογή  o πελάτης μπορεί να εξυπηρετείται με τρόπο που αντιλαμβάνεται  τις ανάγκες του και προσφέρει τις καταλληλότερες λύσεις.