•                                                                                                                                                                                             

Κοινωνικη Ευθυνη

 

Σε κάθε περίπτωση κοιτάμε μπροστά αλλά φροντίζουμε και για το κοινωνικό σύνολο. Πέραν από την αυτονόητη συμβολή μας στην τοπική απασχόληση δεν αγνοούμε τους λιγότερο ευνοημένους στην ζωή. Θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε στα ευρύτερα πλαίσια της ανάπτυξης που συνδυάζεται με την κοινωνική ευθύνη.